Bisaf, COVID-19 Ag Test, szybki test antygenowy COVID-19, 4 szt

43,96 

Opis

Core Technology Co., Ltd.Room 100, C Building, No. 29 Life Park RdChangpingg District, Beijing 102206, ChinyBisaf, COVID-19 Ag Test to szybki test antygenowy przeznaczony do jakościowego wykrywania nukleoprotein antygenu COVID-19 w wymazach z nosa. Charakteryzuje go wysoka swoistość diagnostyczna (100%) oraz czułość (95,11%). Wyrób medyczny jest odpowiedni dla pacjentów objawowych i bezobjawowych, jednak rekomenduje się jego stosowanie u pacjentów objawowych. Test antygenowy podaje wstępny wynik i nie stanowi wyłącznej podstawy do leczenia i podejmowania innych decyzji. Jeżeli wynik testu jest negatywny, ale nadal widoczne są objawy choroby, takie jak gorączka, kaszel i/lub problemy z oddychaniem należy skontaktować się z lekarzem.Wyrób medyczny składa się z kasetki testowej z dwiema strefami – kontrolną (C) oraz do wykrywania nukloprotein antygenu COVID-19 (T). Wymaz pobierany jest z nosa przy pomocy dołączonego do zestawu patyczka, a następnie przygotowywany w probówce. Odpowiednia ilość próbki zostaje umieszczona w kasetce testowej. Wynik testu Bisaf COVID-19 Ag można odczytać po 15 minutach.Produkt przeznaczony jest do samotestowania, z tym że osoby poniżej 15 roku życia powinny być testowane przez opiekuna, a osoby powyżej 70 lat powinny poprosić osoby trzecie o pomoc przy pobieraniu wymazu z nosa.Test COVID-19 jest odpowiedni dla pacjentów objawowych i bezobjawowych, jednak rekomenduje się jego stosowanie u pacjentów objawowych.Bisaf COVID-19 Ag Test skutecznie wykrywa nowe warianty koronawirusa np. Delta, Ramda, Zeta. Zgodnie z analizą bioinformatyczną wyrób medyczny wykrywa najnowszy wariant koronawirusa Sars-Cov-2 o nazwie Omikron.BISAF Sp. z o.o.ul. Rdestowa 554-530 WrocławJedno opakowanie zawiera:1 x kasetka testowa,1 x instrukcja przechowywania,1 x patyczek wymazowy,1 x próbówka do zebrania materiału testowanego.Szybki test antygenowy do samodzielnego wykonania wykrywający nukleoproteiny antygenu COVID-19 w wymazach z nosa osób, u których podejrzewa się infekcję.Certyfikat CE 1434.Certyfikat EC No. 1434-IVDD-522/2021.czułość względna: PPA (%) 214/225, 95,11% (91,42%-97,53%),swoistość względna: NPA (%): 459/459, 100% (99,2%-100%),zagodność ogólna (%): 673/684, 98,39% (97,14%-99,19%).jednorazowy,do samokontroli, wynik w ciągu 15 minut,bardzo wysoka czułość i swoistość.Nie należy stosować zestawu przeterminowanego.Nie należy korzystać ponownie z kasetki i patyczków wymazowych.Nie należy korzystać z kasetki testowej, jeśli torebka jest uszkodzona lub jeśli zamknięcie torebki było nieprawidłowe. Do chwili korzystania z kasetki testowej powinna ona pozostać w hermetycznie zamkniętej torebce.Nie należy mieszać i nie należy podmieniać różnych próbek.Nie należy dotykać czubka wymazówki w trakcie przenoszenia.Przed wykonaniem pierwszego testu należy dokładnie przeczytać instrukcję.Test przeznaczony tylko do diagnostyki in vitro.Zestawy testowe oraz materiały powinny być przechowywane z dala od dzieci i zwierząt domowych, zarówno przed i po ich wykorzystaniu.Przechowywać w temperaturze od 2 do 30° C, używać w temperaturze pokojowe (15-30° C), z dala od światła słonecznego.Zaleca się wykorzystanie zestawu zaraz po otwarciu, zwłaszcza gdy wilgotność otoczenia wynosi ponad 60%. Kasetka bez opakowania foliowego może leżeć przez 1 godzinę. W celu pobrania próbki należy korzystać z patyczka wymazowego znajdującego się w danym zestawie. Nie należy dotykać końcówki patyczka wymazowego (w części z pobraną próbką wymazu).Proces testowania należy poprzedzić przygotowaniem próbki oraz procedurą testowania.Po dokonaniu testu należy zebrać i włożyć zużyte elementy do plastikowego worka, zamknąć worek i włożyć do kolejnego woreczka. Zutylizować worek w koszu na odpady z gospodarstwa domowego lub zebrać wszystko i zutylizować zgodnie z wymaganiami miejscowego wydziału do zwalczania epidemii.W trakcie pobierania wymazu od dzieci lub innych osób należy nosić maskę zasłaniającą twarz.Niewystarczająca ilość materiału lub błędne pobranie może powodować otrzymanie niewiarygodnych wyników.Zaleca się wykorzystanie zestawu zaraz po otwarciu.Osoby poniżej 15 roku życia powinny być testowane przez opiekuna, a osoby powyżej 70 roku życia powinny poprosić osoby trzecie o pomoc przy pobieraniu wymazu z nosa.Jeżeli test wykonywany jest osobie trzeciej, należy nałożyć maseczkę ochronną.Przygotowanie próbkiUwaga:Dokładnie umyj lub odkaź ręce oraz całkowicie osusz.W przypadku dzieci nie trzeba głęboko wkładać wymazówki do otworu nosowego. W przypadku bardzo małych dzieci należy zapewnić obecność innej osoby, która unieruchomi głowę dziecka w trakcie pobierania wymazu.Nie należy dotykać końcówki patyczka wymazowego (w części z pobraną próbką wymazu).:Użyj papierowego ręcznika do usunięcia nadmiaru wydzieliny z jamy nosowej.Umyj dokładnie ręce.Odkręć próbówkę do pobierania materiału.Wyjmij patyczek wymazowy z opakowania.Przy użyciu sterylnego patyczka do wymazów znajdującego się w zestawie ostrożnie włóż patyczek do jednego otworu nosowego. Końcówka powinna wejść na głębokość 2-4 cm do momentu odczucia oporu.Patyk wymazowy obróć 5 razy po wewnętrznej ścianie nosa, by zabezpieczyć pobieranie śluzu oraz komórek.Używając tego samego patyczka, powtórz procedurę w drugim otworze nosowym, aby pobrać odpowiednią ilość materiału w probówce z obu otworów. Włóż patyczek wymazowy do probówki do samego dna, a następnie wykonaj 10 ruchów obrotowych patyczkiem.Pozostaw patyczek wymazowy w probówce na 1 minutę.Ściśnij probówkę 10 razy, żeby wymazówka została wyciśnięta przed wyjęciem. Zakręć zakrętkę na próbówce z materiałem, odłam końcówkę zatyczki i przejdź do procedury testowania.Wykonanie testuUwaga:Przed wykonaniem testu przeczytaj dokładnie instrukcję. Test należy przynieść w torebce i pozostawić w temperaturze pokojowej. Nie otwieraj torebki, jeśli nie jesteś gotowy na przeprowadzenie testu.Test należy odczytać po 15 minutach. Gdy wynik zostanie odczytany wcześniej albo po ponad 30 minutach, wynik może być niedokładny (fałszywie ujemny, fałszywie dodatni lub nieważny). Taki test należy powtórzyć. Wyjmij kasetkę z hermetycznie zamkniętej torebki, a następnie połóż na płaskiej, czystej i suchej powierzchni.Odwróć probówkę i przez naciśnięcie probówki zbiorczej dodaj 3 krople badanej próbki.Odczytaj wynik po 15 minutach.Zbierz wszystkie elementy zestawu i umieć w odpadach biologicznych.Zutylizuj odpady zgodnie z przepisami prawa lokalnego. Procedurę tę należy wykonać bez względu, czy wynik jest ujemny, czy dodatni.Interpretacja wynikówPozytywy (dodatni)Linia kontrolna (C) oraz linia T pojawiły się w okienku. Wynik należy interpretować jako dodatni bez względu na kolor linii T, czy jest ciemna czy jasna.Wynik dodatni oznacza, że białka wirusa powodującego chorobę COVID-19 znaleziono w probówce i prawdopodobne jest, że testowana osoba jest chora. Istnieje niewielka szansa na to, że pierwszy test pokaże wynik fałszywie dodatni.W przypadku otrzymania dodatniego wyniku testu należy:poddać się izolacji,starać się uzyskać pomoc lekarza/lekarza pierwszego kontaktu lub miejscowego wydziału opieki zdrowotnej (na podstawie wyników, historii choroby i objawów lekarza ustali najlepszą formę opieki zdrowotnej),poddać się ponownemu przetestowaniu, jeżeli zajdzie taka konieczność, wykonać na potwierdzenie test PCR.Negatywny (ujemny)W okienku pojawiła się tylko linia C (kontrolna), brak linii w okienku T.Wynik ujemny oznacza, że białka wirusa powodujące chorobę COVID-19 nie zostały wykryte w próbce.Istnieje możliwość, że test ma fałszywie ujemny wynik mimo tego, że osoba testowana choruje na COVID-19. Jeżeli otrzymasz wynik ujemny, a odczuwasz symptomy choroby, takie jak kaszel i/lub problemy z oddychaniem, gorączka udaj się po pomoc do ośrodka zdrowia. Ośrodek zdrowia rozważy wyniki testu wraz z innymi aspektami historii choroby (symptomy, możliwy kontakt z osobą chorą i miejsc pobytu bądź ostatnich podróży i podejmie decyzję o zapewnieniu opieki medycznej. Ważne jest, żeby współpracować z ośrodkiem zdrowia celem ustalenia, jakie kolejne kroki można podjąć.Postępuj zgodnie ze wszystkimi zasadami mającymi zastosowanie do kontaktu z zarażonego z innymi osobami i stosuj środki ochronne.Nawet jeśli wynik testu jest negatywny, nadal możesz przechodzić infekcję np. w pierwszej fazie.W przypadku podejrzenia zakażenia wykonaj test ponownie po około 1-2 dniach i odnieś się do wyniku razem z wynikami innych badań klinicznych, żeby ostatecznie ustalić, czy jesteś zakażony COVID-19.Pacjent powinien udać się do szpitala, aby uzyskać pomoc nawet jeżeli symptomy ze strony układu oddechowego nie są wynikiem zachorowania na COVID-19. NieważnyJeżeli po 15 minutach brak jest linii w okienku kontrolnym C, oznacza to, że wynik testu jest nieważny bez względu na to, czy w okienku T pojawi się linia, czy nie.Być może zestaw testowy jest uszkodzony albo nieprawidłowo wykonano procedury.Jeżeli problem będzie się powtarzał, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem produktu i zaprzestać korzystania z zestawu testowego.

diosmina i hesperydyna, antyperspirant pod pachy, nakłuwacz do glukometru, elmetacin 10 mg/g, hyabak doz, regenerum do rak, pasta sensodyne opinie, imupret tabletki, flonidan 10 mg, kremy do skóry atopowej, debutir forte ulotka, egzema maść bez recepty, singularis włosy skóra paznokcie, wypadanie włosów preparaty

yyyyy

Shopping cart

close